græssende ko

Stiftende generalforsamling 

 

Torsdag d. 2. marts kl 19.00 på Strib Bibliotek

 

 

 Foreløbig dagsorden

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Godkendelse af dagsordenen

 

3. Stiftelse af foreningen: Røjle Mose Kogræsserlaug 

 

4. Valg af bestyrelse – herunder formand, næstformand, kasserer.

 

5. Valg af driftsløsning: Der indstilles til at vi vælger light-løsningen

 

6. evt.

 

Tak for i aften 

 

Punkter til dagsordenen skal være mig i hænde senest 20. februar.

Tilmelding  til arrangementet og punkter til dagsordenen sendes til mig på:

 

mail: Lindakristensen@hotmail.com 

 

mob: 51297189 (helst sms)

 

Del endelig denne indkaldelse med andre interesserede.

 

Mvh.

 

Linda Frølund Hansen

 

 

 

Info-møde om opstart af Kogræsserlaug i Røjle Mose

græssende ko

Tak for den store interesse I viste Strib Lokaludvalg ved borgermødet den 18. januar 2017.

 Vi følger op herpå og inviterer jer til møde om Kogræsserlaug i Røjle Mose:

           Onsdag den 8. februar 2017, kl. 19.00 på Strib Bibliotek

På mødet deltager også følgende fagpersoner:

Merete Nørgaard, Natur- og Miljømedarbejder i Middelfart Kommune – hun fortæller kort om projektet Røjle Mose og om kommunens forventninger til afgræsningen i Røjle Mose. 

Lars Christiansen, Formand for Kogræsserlaug på Røjle Klint – han fortæller om reglerne for dyrehold til afgræsning.

Strib Lokaludvalg medbringer materiale vedrørende opstart af foreningen / Kogræsserlauget – vedtægter m.m.

Håbet- og målet er, at der allerede nu er så stor interesse og tilslutning til projektet, at der på aftenen kan stiftes en forening / et Kogræsserlaug i Røjle Mose.

Der serveres kaffe, øl eller vand og af hensyn til det praktiske beder vi om tilmelding via mail eller telefon senest mandag den 6. februar 2017 (se mine kontaktoplysninger nedenfor).

Vel mødt til en god aften!

Karin Riishede

Formand

Strib Lokaludvalg

striblokaludvalg@gmail.com

Tlf. 20 25 53 03

Til alle med interesse i Staurby Skov

Staurby skov - hvor må jeg færdes

Det er nu muligt at følge med i projektet “Staurby Skov” via hjemmesiden staurbyskov.dk

Velkommen til Staurby Skov!

  • Nyt fra skoven
  • Efterårsaktiviteter
  • Find rundt
  • Hvor må jeg færdes
  • Hvad må jeg samle
  • Skovens skatte
  • Skovens fremtid
  • Staurby Skov Udvalget (STAU)

Strib Lokaludvalg er også repræsenteret i udvalget og vil bl.a. varetage borgernes interesser, altså de mange borgere som nyder gåture og fred og ro i skoven.

/Karin Riishede

Et tilbud til enlige i alle aldre

Er du alene juleaften? Eller måske alene med børn? Så kom og hold juleaften med andre enlige i Ældrecenter Skovgades café.

Her står frivillige sjæle klar med dejlig julemad og godt selskab.

Det koster 100.- og børn under 12 år deltager gratis.

Alt du skal gøre er at ringe til Bente på telefon 64414870 og tilmelde dig.

Hjælp os med at sprede budskabet – ingen behøver at holde jul alene, hvis de ikke har lyst.

 

Juleaften 2016

Borgermøde om Staurby Skov

Kom og vær med til at sætte præg på Staurby Skovs fremtid d. 25. oktober kl. 18.30-20.00

Staurby skov

Kom til borgermøde om Staurby Skov. Hør nærmere om skoven og vær med til at sætte dit præg på, hvad der skal være i skoven. Mødet afholdes på Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart.

Ordstyrer: Borgmester, Steen Dahlstrøm
Oplægsholder: Formand for Staurby Skov Udvalget, Peter Storm

Program:
• Velkomst – Visionen med Staurby Skov
• Tidsplan og rammer for udviklingen af skoven
• Hvilke ideer er der nu, og hvad er de overordnede temaer?
• Gruppearbejde og dialog: hvilke ideer mangler og hvad er vigtigst at have i skoven?
• Opsamling og kommentarer fra salen
• Næste skridt og tak for i aften

Der serveres kaffe, te og sodavand

Tilmelding skal ske senest den 23. oktober til

Betinna.Gronkjaer-Petersen@middelfart.dk

eller tlf.: 8888 4872.